Telefon 0744 618 511
E-mail: office@carp-company.ro

Termeni si conditii

Carp Company

Termeni si conditii de utilizare

Prezentul acord legal dintre dumneavoastra și S.C. Carp Company S.R.L. are în vedere utilizarea de către dumneavoastră a website-ului www.carp-company.ro / www.carpcompany.ro, denumit in continuare “site-ul Carp Company” sau “site-ul/siteul”. Puteți utiliza site-ul Carp Company numai în conformitate cu acești Termeni și condiții.

Informațiile aflate pe siteul www.carpcompany.ro nu constituie o ofertă comercială din punct de vedere al prevederilor Codului Civil sau al legilor comerciale.

S.C. Carp Company SRL nu poate fi trasa la raspundere pentru posibilele diferențe între culorile reale ale produselor si imaginile prezentate prin intermediul site-ului www.carp-company.ro sau prin intermediul materialelor printate.

Definitii

Cand spunem “Furnizor”, “noi”, “a noastra”, “al nostru” ne referim la SC Carp Company SRL. Cand spunem “website”, “site”, “site prezentare” ne referim la website-ul www.carp-company.ro. Cand spunem “utilizator” ne referim la persoana care viziteaza site-ul www.carp-company.ro.

Modificări aduse acordului

Furnizorul îşi rezervă dreptul de a aduce amendamente şi de a modifica aceşti Termeni şi condiții in orice moment. Versiunea in vigoare va fi cea publicata pe www.carpcompany.ro. Furnizorul îşi rezervă dreptul în orice moment să modifice sau să întrerupă, temporar sau permanent siteul, cu sau fără notificare. Sunteţi de acord că Furnizorul nu va fi ţinut responsabil faţă de dumneavoastră sau faţă de terţi pentru orice modificări, suspendări sau discontinuităţi ale Serviciilor oferite.

Activitati interzise

Nu puteţi accesa sau folosi siteul pentru niciun alt scop decât cel pentru care Furnizorul îl face disponibil. Activităţile interzise includ, dar fără a se limita la:

  • activitate criminală sau generatoare de prejudicii, inclusiv pornografia infantilă, fraudă, trafic de materiale obscene, trafic de droguri, jocuri de noroc, hărţuire, urmărire, spamming-ul, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea drepturilor asupra unui brevet sau furtul de secrete comerciale;
  • extragere sistematică de date sau alt conţinut din site pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecţie, compilaţie, bază de date sau un director, fără acordul scris al Furnizorului;
  • a face orice utilizare neautorizată a Serviciilor Furnizorului, inclusiv colectarea numelor de utilizator şi/sau a adreselor de email ale Utilizatorilor prin mijloace electronice sau de altă natură în scopul de trimite email-uri nesolicitate;
  • angajare în activităţi de încadrare neautorizată pe un suport al siteului ori conectare neautorizată la site;
  • angajarea în orice utilizare automată a sistemului, cum ar fi folosirea scripturilor pentru a adăuga prieteni sau a trimite comentarii sau mesaje, sau folosirea oricăror algoritmi de tip data mining, roboţi sau alte instrumente similare de colectare şi extragere a datelor;
  • interferarea cu, întreruperea sau crearea unei sarcini excesive pentru site, pentru reţelele sau serviciile care au legătură cu siteul;
  • încercarea de a-şi asuma identitatea unui alt Utilizator ori a unei alte persoane;
  • folosirea oricăror informaţii obţinute prin intermediul siteului în scopul de a hărţui, abuza sau prejudicia o altă persoană;
  • folosirea Serviciilor Furnizorului ca parte din orice efort de a concura cu Furnizorul sau de a presta servicii ca agent sau reprezentant;
  • utilizarea siteului într-o manieră incompatibilă cu legile şi regulamentele aplicabile.
Drepturile de proprietate intelectuala

Furnizorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la site, logo, imagini, structură și design. Conţinutul furnizat prin intermediul siteului, structura, design-ul, imaginile, logo-ul şi siglele conţinute de acesta sunt deţinute de către Furnizor şi sunt obiectul drepturilor de autor şi al altor drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu legislaţia română. Conţinutul siteului include, dar fără a se limita la acestea, toate codurile sursă, bazele de date, măsurile de funcţionalitate, design, fişiere audio, video, text, fotografii şi grafică.

Mărcile deţinute de către Furnizor nu pot fi folosite, inclusiv ca parte a mărcilor şi/sau ca parte a numelor de domenii, în legătură cu orice produs sau serviciu, în orice mod care este de natură să provoace confuzie şi nu pot fi copiate, imitate sau folosite, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al Furnizorului.

Conţinutul siteului vă este oferit "CA ATARE" şi nu poate fi folosit, copiat, reprodus, republicat, încărcat, distribuit, transmis, difuzat, afişat, vândut, licenţiat sau altfel exploatat în orice fel de alte scopuri, fără acordul prealabil scris al proprietarului.

Furnizorul nu vă transferă drepturile sale de proprietate asupra siteului. Furnizorul păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală aferente. Nu vă este permis să redistribuiţi, să vindeţi, să decompilaţi, să folosiţi procesul de reverse engineering, să dezasamblaţi sau să aduceţi în orice alt mod siteul la o forma perceptibilă omului.

Nicio dispoziție din prezentul Acord nu va fi interpretată ca acordând, implicit sau în orice alt fel, vreo licență sau vreun drept asupra oricărui brevet sau oricărei mărci comerciale semnate S.C Carp Company S.R.L. Este interzis să modificați, să copiați, să publicați, să reproduceți, să vindeți sau să comercializați în vreun fel acest site sau orice informație asociată cu acesta.

Limitarea raspunderii

Utilizatorul folosește siteul pe riscul propriu, Furnizorul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea siteului sau ca urmare a utilizarii informațiilor acestuia. Furnizorul nu este răspunzator de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor din site. Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra siteului și tentativa de efectuare a acestora, incluzând, dar fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, samd, vor fi pedepsite conform legii.

În niciun caz Furnizorul sau directorii săi, membrii, angajaţii sau agenţii săi nu vor fi ţinuţi responsabili faţă de dumneavoatră sau faţă de terţi pentru prejudiciile indirecte, viitoare sau speciale, exemplare sau punitive (de exemplu, daunele cominatorii şi amenzile civile) sau incidentale, inclusiv pentru profitul nerealizat, rezultat din folosirea de către dumneavoastră a siteului sau a serviciilor Furnizorului.

Legea aplicabila

Toate aspectele juridice, cele legate de drepturi, şi măsurile reparatorii cu privire la orice act, eveniment sau incident, întreprinse în temeiul sau în legătură cu siteul sau Serviciile Furnizorului vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legile in vigoare din România.